Tverrfaglig smertebehandling

AV MARIA LARSEN & LOUISE MATZEN, FYSIOTERAPEUTER HOS ALLEVIA - TVERRFAGLIG SMERTESENTER
 
Vi har som fysioterapeuter lenge ønsket oss et produkt som kan hjelpe vår pasientgruppe med kroppsholdningen deres. Tidligere har vi tapet opp pasientene, men siden at vi har en pasientgruppe som må arbeide med muskulaturen i et meget langsomt tempo, har dette ikke latt seg gjøre i mye mer enn et par timer av gangen. – Derfor er det ikke noen god løsning for disse pasientene. Vi har likeledes benyttet oss av holdningselastikker, men igjen har trekket på skulderen ikke vært optimalt, og trykket i axillen har mange ganger forverret det nevrogene smertebildet vi ser hos vår pasientgruppe. Vi arbeider for at pasientene våre skal være så selvhjulpne som overhodet mulig, og hvis pasientene er nødt til å oppsøke behandlere annenhver dag for å få lagt om tape er vi igjen tilbake til utgangspunktet.

Våre pasienter har prøvd mange ting før de finner fram til oss på Allevia, som er et tverrfaglig smertesenter for behandling av kroniske smerter (Mølholm) som ligger i Århus, Danmark. Vi er som fysioterapeuter derfor nødt til å tenke annerledes i forhold til denne pasientgruppen. De fleste har en eller annen form for nerveproblematikk, og det gjør at smerten er mer eller mindre kommet for å bli. Det som skjer når man har en så stor smerteproblematikk er at kroppsholdningen blir markant dårligere. Man har tendens til å falle sammen i hele columna (ryggen), og mange søker generelt mot fosterstillingen. Det medvirker til at man begynner å påføre enda flere skader på sin allerede ”slitne”/smerteplagede kropp. Vi benytter derfor den holdningstrøyen som et stort supplement til blant annet trening av pasienten, men også til de daglige aktivitetene. Mange greier å utføre aktivitetene bedre fordi den gode kroppsholdningen frigir ’energi’ til å kunne ha fokus på eventuelt gangfunksjon med mer.

De får lov til å låne holdningstrøyen med hjem en ukes tid av gangen. Siden den nedsatte bevegeligheten er et stort problem for nesten alle kroniske smertepasienter, har glidelås-modellen vært en meget god hjelp fordi glidelåsen gjør det er lettere å komme ”inn og ut” av den stramme trøyen. De fleste får i løpet av en uke trent seg opp til å kunne benytte trøyen mange timer daglig, og merker en stor smertelindring ved å benytte den.

Mange gir selv uttrykk for å føle seg mer ”frisk” fordi kroppsholdningen er endret til det bedre. Vi opplever som fysioterapeuter at vi kan ha mer fokus på treningen omkring selve skaden/smerten fordi kroppsholdningen er på plass. Vi ser tydelig at kroppsholdningen, samt pust er to av de viktigste innsatsområdene hos stort sett alle kroniske smertepasienter. Hvis disse ikke fungerer optimalt har vi som fysioterapeuter ikke stor mulighet for å kunne hjelpe kroniske smertepasienter.

Vi har derfor stor tiltro til holdningstøyet. Det som gjør den betydelig bedre enn for eksempel korsett, er at du hele tiden trener muskulaturen i stedet for å passivisere den. Kinesiotape er bra, men er vanskelig for vår pasientgruppe, fordi pasientene ofte ikke kan anlegge tapen selv. I og med at det er en kronisk skade/smerte som ikke bare forsvinner, kan de derfor heller ikke ha tapen på døgnet rundt. Vi anbefaler derfor denne holdningstrøyen til stort sett alle våre smertepasienter, uansett om de har problemer med skulder, bekken, hofter, nakke, eller brystproblematikk med mer.”

 
Louise Matzen – Fysioterapeut

Maria Larsen – Fysioterapeut